Vật liệu khử sắt & mangan

Cát xanh mangan (USA)
Ứng dụng: Khử phèn trong nước
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Hạt Birm (USA)
Ứng dụng: Khử phèn trong nước
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường