Hạt Birm (USA)
Hạt Birm (USA)

Hạt Birm (USA)

Ứng dụng: Khử phèn trong nước
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chi tiết sản phẩm
- Màu                                       : Đen
- Tỷ trọng (đóng gói)               : 0.7- 0.8kg/l
- Cỡ hạt                                   : 0.6-2mm
- Độ pH                                  : 6.8 – 9.0
- Chiều cao lớp vật liệu          : 700- 900mm
- Tốc độ lọc                            : 8.55 – 12m/h/m2 (hoặc có thể cao hơn)
- Tốc độ xả rửa                       : 20 - 30m/h/m2
- Khỏang trống                       : ≥ 50% lớp vật liệu.
- Độ trương nở (khi BW)       : 20-40% lớp vật liệu.
- Chất bẩn hữu cơ                  : ≤ 4 - 5ppm
- Lượng oxy hòa tan (D.O)    : ≥ 15%  nồng độ Fe .
- Nồng  độ Clo tự do             : < 0.5ppm
- Dầu và H2S                          : 0
Sản phẩm liên quan
Cát xanh mangan (USA)
Ứng dụng: Khử phèn trong nước
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường