Thiết bị xử lý nước cấp

Đèn cực tím S5Q-PA
Model: S5Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím S8Q-PA
Model: S8Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua
Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím S12Q-PA
Model: S12Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC600/2
Model: SC600/2
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC740/2
Model: SC740/2
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC1/2
Model: SC1/2
Xuất xứ: Canada
Hãng sản xuất: Viqua
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC2.5/2
Model: SC2.5/2
Xuất xứ: Canada
Hãng sản xuất: Viqua
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC4/2
Model: SC4/2
Xuất xứ: Canada
Hãng sản xuất: Viqua
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 201
Model: UV-201
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 401
Model: UV-401
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 601
Model: UV-601
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 1201
Model: UV-1201
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Vỏ màng RO 8040
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Vỏ màng RO 4040 nắp nhựa
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc composite Wave Cyber - China
Hãng sản xuất: Wave cyber
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc composite Pentair - China
Hãng sản xuất: Pentair
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc composite Chihon - China
Hãng sản xuất: Chihon
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Vỏ bình lọc trong 10”, 20”.
Xuất xứ: Taiwan, China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Vỏ bình lọc xanh 10”, 20”.
Xuất xứ: Taiwan, China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Vỏ bình mập xanh 10”, 20”
Xuất xứ: Taiwan, China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Màng RO OSPURA
Hãng sản xuất: Ospura
Xuất xứ: China

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Màng RO DOW - USA
Hãng sản xuất: DOW
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Màng RO OSMOTICK - USA
Hãng sản xuất: OSMOTICK
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Màng RO TORAY
Hãng sản xuất: TORAY
Xuất xứ: JAPAN
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc STBC
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Lõi lọc dạng nén 10”, 20”
Xuất xứ: China, Taiwan, USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Lõi lọc sợi quấn 10”, 20”
Xuất xứ: China, Taiwan, USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường