CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG HOÀNG THỊNH

Thiết bị hồ bơi
Cột lọc hồ bơi hãng Waterco - Malaysia
Ứng dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Model: S500, S600, S800, S900
Hãng sản xuất: Waterco
Xuất xứ: Malaysia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi hãng Kripsol - Tây Ban Nha
Ứng dụng: Bơm nước lọc tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Kripsol
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Xe đẩy vệ sinh hồ bơi công suất 14m3/h
Công dụng: Hút cặt dưới đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux - Minder 
Xuất xứ: China -Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Thang hồ bơi - Minder
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Thiết bị vệ sinh hồ bơi - Minder
Ứng dụng: Vệ sinh hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Hút vệ sinh hồ bơi
Công dụng: Vệ sinh đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Gạch mosaic màu xanh đậm 25x25x4mm
Xuất xứ: Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi D500mm, D600mm - Astral
Ứng dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Code: 15780 (D500), 15781 (D600)
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm lọc tuần hoàn hồ bơi chính hãng Astral
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ:Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chlorine Nhật (Nankai )
Công dụng: Xử lý nước hồ bơi, diệt khuẩn nước ao nuôi tôm....
Hãng sản xuất: Nankai
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Hóa chất TCCA 99%
Công dụng: Xử lý nước hồ bơi, chất sát khuẩn
Xuất xứ: Trung Quốc
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Vợt vớt rác - Astral
Công dụng: Dùng vớt rác nổi trong hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Thiết bị xử lý nước cấp
Đèn cực tím S12Q-PA
Model: S12Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC4/2
Model: SC4/2
Xuất xứ: Canada
Hãng sản xuất: Viqua
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 201
Model: UV-201
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 401
Model: UV-401
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Vỏ màng RO 8040
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Vỏ màng RO 4040 nắp nhựa
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc STBC
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Lõi lọc khuẩn 10”, 20”
Xuất xứ: Taiwan, KOREA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Van lọc tự động WS1.25CI
Model: WS1CI
Hãng sản xuất: Clack

Xuất xứ: USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
ĐHLL Lắp trên bảng điều khiển
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Van tự động WS1.5CI
Model: WS1.5CI
Hãng sản xuất: Clack

Xuất xứ: USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Van lọc tự động WS1.5EI
Model: WS1.5EI
Hãng sản xuất: Clack

Xuất xứ: USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Máy bơm nước
Bơm trục đứng - CNP
Bơm li tâm đa tầng cánh - CNP
Bơm li tâm inox Pentax - Italia
Hãng sản xuất: Pentax
Xuất xứ: Italia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Bơm li tâm Pentax - CM
Hãng sản xuất: Pentax
Xuất xứ: Italia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm lọc trục ngang đa tầng cánh - Shimge
Xuất xứ: China
Ứng dụng: Xử lý nước sinh hoạt, nước tinh khiết, lò hơi....
Hãng sản xuất: Shimge
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Bơm trục đứng - Shimge
Xuất xứ: China
Ứng dụng: Xử lý nước uống đóng chai, lò hơi...
Hãng sản xuất: Shimge
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường