Thiết bị hồ bơi

Bàn hút - Astral
Công dụng: Dùng hút cặn lắng dưới đáy hồ
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Đèn hồ bơi 300W - Astral
Dạng đèn Halogen - 300W
Code: 07844
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Hộp thu nước máng tràn hồ bơi - Astral
Công dụng: Thu nước chảy tràn vào trong máng tràn hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chlorin Nhật dạng bột - Nippon
Ứng dụng: Xử lý nước hồ bơi, diệt khuẩn nước ao nuôi tôm....
Hãng sản xuất: Nippon
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chlorine dang bột 90% - Nissan
Công dụng: Xử lý nước hồ bơi, diệt khuẩn nước ao nuôi tôm....
Hãng sản xuất: Nissan
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Waterco - Malaysia
Ứng dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Model: S500, S600, S800, S900
Hãng sản xuất: Waterco
Xuất xứ: Malaysia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi hãng Waterco - Maylaysia
Ứng dụng: Bơm nước tuần hoàn hồ bơi
Model: Supatuf 100, Supatuf 150, Supatuf 200
Hãng sản xuất: Waterco
Xuất xứ: Malaysia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Xe đẩy vệ sinh hồ bơi công suất 21m3/h
Công dụng: Hút cặt dưới đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux - Minder
Xuất xứ: China - Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Kripsol - Tây Ban Nha
Ứng dụng: Lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Kripsol
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi hãng Kripsol - Tây Ban Nha
Ứng dụng: Bơm nước lọc tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Kripsol
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Xe đẩy vệ sinh hồ bơi công suất 14m3/h
Công dụng: Hút cặt dưới đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux - Minder 
Xuất xứ: China -Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Minder
Ứng dụng: Lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Thang hồ bơi - Minder
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Thiết bị vệ sinh hồ bơi - Minder
Ứng dụng: Vệ sinh hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Xe đẩy vệ sinh hồ bơi công suất 8-10m3/h
Công dụng: Hút cặt dưới đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux - Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm lọc hồ bơi hãng Minder
Ứng dụng: Bơm nước lọc tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Mắt trả nước về hồ bơi
Công dụng: Cấp nước trở về hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Hút vệ sinh hồ bơi
Công dụng: Vệ sinh đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện phân muối hồ bơi
Công dụng: Khử trùng nước hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Gạt thoát nước máng tràn 2 chấu Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi VICTORIA PLUS
Gạch mosaic màu xanh đậm 25x25x4mm
Xuất xứ: Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Gạch mosaic màu xanh đậm 48x48x4mm
Xuất xứ: Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Muối tinh khiết Thái Lan
Xuất xứ: Thái Lan
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chlorine viên nén 90% - Nissan (Nhât)
Ứng dụng: Xử lý nước hồ bơi, diệt khuẩn nước ao nuôi tôm, diệt tảo, rong rêu trong nước
Hãng sản xuất: Nissan
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chlorine viên nén 90% - China
Ứng dụng: Xử lý nước hồ bơi, diệt khuẩn nước ao nuôi tôm, diệt tảo, rong rêu trong nước
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Ống mềm - Astral
Công dụng: dùng vệ sinh hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường