Cột lọc hồ bơi

Cột lọc hồ bơi hãng Waterco - Malaysia
Ứng dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Model: S500, S600, S800, S900
Hãng sản xuất: Waterco
Xuất xứ: Malaysia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Kripsol - Tây Ban Nha
Ứng dụng: Lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Kripsol
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Minder
Ứng dụng: Lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi D500mm, D600mm - Astral
Ứng dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Code: 15780 (D500), 15781 (D600)
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Côt lọc hồ bơi D900mm - Astral
Ứng dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Code: 08133
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi - Emaux
Công dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Model: V serial
Hãng sản xuất: Emaux
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc vệ sinh hồ bơi - Emaux
Công dụng: Dùng lọc nước vệ sinh hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường