Màng RO OSMOTICK - USA
Màng RO OSMOTICK - USA

Màng RO OSMOTICK - USA

Hãng sản xuất: OSMOTICK
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Chi tiết sản phẩm
MODEL LƯU LƯỢNG
GPD(m3/ngày)
LOẠI BỎ
NaCl
ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA
 MÀNG RO 4040
T4040-LE 3000 (11,3) 95% 225psi (15.5bar)/1500ppm
T4040-XLE 4000 (15,1) 95% 150psi (10.3bar)/1500ppm
1.Tất cả thông số trên được thực hiện (kiểm tra) tại 250C(770F), pH 7 và tỉ lệ thu hồi 15%
2. Lưu lượng nước thành phẩm có thể thay đổi ±15%
Sản phẩm liên quan
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường