Màng RO DOW - USA
Màng RO DOW - USA

Màng RO DOW - USA

Hãng sản xuất: DOW
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Chi tiết sản phẩm
MODEL LƯU LƯỢNG
GPD(m3/ngày)
LOẠI BỎ
NaCl
ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA
 MÀNG RO 4040
BW30-4040 2400 (9.1) 99.5% 225psi (15.5bar)/2000ppm
LCLE-4040 2500 (9.5) 99.0% 150psi (10.3bar)/2000ppm
LCHR-4040 2900 (11) 99.5% 225psi (15.5bar)/2000ppm
 MÀNG RO 8040
BW30-400 10500 (40) 99.5% 225psi (15.5bar)/2000ppm
LE-400 11500 (44) 99.0% 150psi (10.3bar)/2000ppm
1.Tất cả thông số trên được thực hiện (kiểm tra) tại 250C(770F), pH 8 và tỉ lệ thu hồi 15%
2. Lưu lượng nước thành phẩm có thể thay đổi ±15%
Sản phẩm liên quan
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường