Cát xanh mangan (USA)
Cát xanh mangan (USA)

Cát xanh mangan (USA)

Ứng dụng: Khử phèn trong nước
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chi tiết sản phẩm
- Màu                                       : Đen
- Tỷ trọng (đóng gói)               : 1.35 -1.36kg/l
- Cỡ hạt                                   : 0.3 – 0.35mm
- Độ hao mòn                          : 2% 
- Độ pH                                  : 6.2 – 8.5
- Chiều cao lớp vật liệu          : 700 mm
- Tốc độ lọc                            : 7.5 – 12 m/h/m2 (hoặc có thể cao hơn : 20- 25m/h/m2)
- Tốc độ xả rửa                       : 25 – 30 m/h/m2
- Khỏang trống                       : ≥ 50% lớp vật liệu.
- Khử sắt                                : ≤ 15ppm
- Khử Mangan                        : ≤ 15ppm
- Khử Sulfua                          : ≤ 5ppm
Sản phẩm liên quan
Hạt Birm (USA)
Ứng dụng: Khử phèn trong nước
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường