Hệ thống xử lý nước uống cho công nhân
Hệ thống xử lý nước uống trực tiếp cho công nhân với công suất 250lit/h được công ty Hoàng Thịnh lắp đặt tại công ty Mai Thảo

Nội dung bài viết:

Hệ thống xử lý nước uống trực tiếp cho công nhân với công suất 250lit/h được công ty Hoàng Thịnh lắp đặt tại công ty Mai Thảo hoành thành tháng 5/2017


Bình luận của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị tại bình luận. Vui lòng điền đủ các trường có dấu *