Than hoạt tính USA
Than hoạt tính USA

Than hoạt tính USA

Ứng dụng: Khử màu, mùi trong nước
Xuất xứ: USA

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chi tiết sản phẩm
CARBON TYPE LRCG 55-60 CTC
Note: CTC = carbon tetrachloride
PARTICLE SIZE 4x8, 8x30, 12x30, 12x40, 20x50
BULK DENSITY 0.50-0.52gm/cc
SPECIFIC SURFACE AREA 900-950m2/gm
ASH CONTENT Maxinmum 8-10%
MOISTURE AS PACKED Maxinmum 3.0%
HARDNESS Minimum 95.5%
METHYLENE BLUE NUMBER 0.60-0.62 mis/gm
IODINE NUMBER 900-950mg/gm
Sản phẩm liên quan
Than hoạt tính Việt Nam
Ứng dụng: Khử màu, mùi trong nước
Xuất xứ: VIỆT NAM

Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường