Bơm định lượng hóa chất

Bơm hóa chất Showfou
Ứng dụng: Bơm hóa chất
Vật liệu: FRPP (Fiber Reinforced Polypropylen)
Hãng sản xuất: Showfou
Xuất xứ: TAIWAN
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Bơm định lượng Blue-White C-600HV
Model: C-6250HV
Ứng dụng: Bơm và định lượng hóa chất
Hãng sản xuất: Blue-White
Xuất xứ: USA
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Bơm định lượng OBL - Italy
Hãng sản xuất: OBL
Ứng dụng: Bơm  và định lượng hóa chất
Xuất xứ: Italy
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm định lượng Blue-White C-600P
Model: C-640P đến C-6250P
Ứng dụng: Bơm và định lượng hóa chất
Hãng sản xuất: Blue-White
Xuất xứ: USA
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường