Van lọc 5 ngả Ø60
Van lọc 5 ngả Ø60

Van lọc 5 ngả Ø60

Model: TMF64D
Hãng sản xuất: Runxin

Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Chi tiết sản phẩm
Model TM.F64D
Current Pressure 0.1~0.6MPa
Suited Temperature 5~45oC
Maximum Water Treatment Capacity 10.000l/h
Suited Vessel Diameter (Filter) Ø250~Ø760
Base 4” – 8UN
Outlet / Inlet 2” M
Drain 1” M
Brine Tank Connection 1/2” M
Riser Pipe (OD) 1.5” D-GB
Sản phẩm liên quan
Van lọc 3 ngả Ø27
Model: TMF56E
Hãng sản xuất: Runxin

Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Van lọc 3 ngả Ø34
Model: TMF56A
Hãng sản xuất: Runxin

Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Van lọc 3 ngả Ø60
Model: TMF56D
Hãng sản xuất: Runxin

Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Van lọc 5 ngả Ø27
Model: TMF64B
Hãng sản xuất: Runxin

Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Van lọc 5 ngả Ø34
Model: TMF64B
Hãng sản xuất: Runxin

Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường