Cột lọc composite Wave Cyber - China
Cột lọc composite Wave Cyber - China

Cột lọc composite Wave Cyber - China

Hãng sản xuất: Wave cyber
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chi tiết sản phẩm
Vật liệu: Composite FRP
Chịu được 100% các chất ăn mòn
Áp suất hoạt động 10,5 bar (max)
Nhiệt độ hoạt đông: 49 độC (max)
Tank Size Liters (L) Kích thước:
(Đường kính x cao)mm
Open
Top Bottom
FRP 7x35 19.10 Ø182 x 898 2.5”-NPSM N/A
FRP 9x48 44.60 Ø233 x 1238 2.5”-NPSM N/A
FRP 10x54 62.40 Ø258 x 1386 2.5”-NPSM N/A
FRP 13x54 105.70 Ø336 x1398 2.5”-NPSM N/A
FRP 14x65 148.00 Ø363 x 1674 2.5”-NPSM N/A
FRP 16x65 194.00 Ø413 x1671 4.0”-8UN N/A
FRP 21x62 330.00 Ø550 x 1721 4.0”-8UN 4.0”-8UN
FRP 24x72 473.00 Ø626 x 1915 4.0”-8UN N/A
TK 10x54 62.0 Ø257 x 1390 2.5”Threaded N/A
TK 13x54 105.70 Ø334 x1390 2.5”Threaded N/A
TK 21x62 333.00 Ø550 x 1842 4”-NPSM 6” FLG
TK 24x72 480.00 Ø620 x2042 4”-NPSM 6” FLG
TK 30x72 740.00 Ø740 x 1721 4”-NPSM 6” FLG
TK 36x72 1071.00 Ø925 x 1915 4”-NPSM 6” FLG

 
Sản phẩm liên quan
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường