CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG HOÀNG THỊNH

Thiết bị xử lý nước cấp
Đèn cực tím S2Q-PA
Model: S2Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua
Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím S5Q-PA
Model: S5Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím S8Q-PA
Model: S8Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua
Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím S12Q-PA
Model: S12Q-PA
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC600/2
Model: SC600/2
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC740/2
Model: SC740/2
Hãng sản xuất: Viqua

Xuất xứ: Canada
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC1/2
Model: SC1/2
Xuất xứ: Canada
Hãng sản xuất: Viqua
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC2.5/2
Model: SC2.5/2
Xuất xứ: Canada
Hãng sản xuất: Viqua
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím SC4/2
Model: SC4/2
Xuất xứ: Canada
Hãng sản xuất: Viqua
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 201
Model: UV-201
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 401
Model: UV-401
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 601
Model: UV-601
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Đèn cực tím UV 1201
Model: UV-1201
Xuất xứ: Taiwan
Hãng sản xuất: Shann Chih
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Vỏ màng RO 8040
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Vỏ màng RO 4040 nắp nhựa
Hãng sản xuất: Tiger
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Thiết bị hồ bơi
Vợt vớt rác - Astral
Công dụng: Dùng vớt rác nổi trong hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Bàn hút - Astral
Công dụng: Dùng hút cặn lắng dưới đáy hồ
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Đèn hồ bơi 300W - Astral
Dạng đèn Halogen - 300W
Code: 07844
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Hộp thu nước máng tràn hồ bơi - Astral
Công dụng: Thu nước chảy tràn vào trong máng tràn hồ bơi
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chlorin Nhật dạng bột - Nippon
Ứng dụng: Xử lý nước hồ bơi, diệt khuẩn nước ao nuôi tôm....
Hãng sản xuất: Nippon
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Chlorine dang bột 90% - Nissan
Công dụng: Xử lý nước hồ bơi, diệt khuẩn nước ao nuôi tôm....
Hãng sản xuất: Nissan
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Waterco - Malaysia
Ứng dụng: Lọc tuần tuần hoàn hồ bơi
Model: S500, S600, S800, S900
Hãng sản xuất: Waterco
Xuất xứ: Malaysia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi hãng Waterco - Maylaysia
Ứng dụng: Bơm nước tuần hoàn hồ bơi
Model: Supatuf 100, Supatuf 150, Supatuf 200
Hãng sản xuất: Waterco
Xuất xứ: Malaysia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Xe đẩy vệ sinh hồ bơi công suất 21m3/h
Công dụng: Hút cặt dưới đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux - Minder
Xuất xứ: China - Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Kripsol - Tây Ban Nha
Ứng dụng: Lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Kripsol
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi hãng Kripsol - Tây Ban Nha
Ứng dụng: Bơm nước lọc tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Kripsol
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Xe đẩy vệ sinh hồ bơi công suất 14m3/h
Công dụng: Hút cặt dưới đáy hồ bơi
Hãng sản xuất: Emaux - Minder 
Xuất xứ: China -Việt Nam
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Cột lọc hồ bơi hãng Minder
Ứng dụng: Lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Thang hồ bơi - Minder
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Thiết bị vệ sinh hồ bơi - Minder
Ứng dụng: Vệ sinh hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Máy bơm nước
Bơm trục đứng - CNP
Bơm li tâm - CNP
Bơm li tâm đa tầng cánh - CNP
Bơm li tâm inox Pentax - Italia
Hãng sản xuất: Pentax
Xuất xứ: Italia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 40
Bơm li tâm Pentax - CR
Hãng sản xuất: Pentax
Xuất xứ: Italia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm li tâm Pentax - CM
Hãng sản xuất: Pentax
Xuất xứ: Italia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm lọc trục ngang đa tầng cánh - Shimge
Xuất xứ: China
Ứng dụng: Xử lý nước sinh hoạt, nước tinh khiết, lò hơi....
Hãng sản xuất: Shimge
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Bơm trục đứng - Shimge
Xuất xứ: China
Ứng dụng: Xử lý nước uống đóng chai, lò hơi...
Hãng sản xuất: Shimge
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Bơm ly trục ngang - Shimge
Xuất xứ: China
Ứng dụng: xử lý nước sinh hoạt, nước tinh khiết....
Hãng sản xuất: Shimge
Liên hệ: 0934 002449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường