Lõi lọc

Lõi lọc dạng nén 10”, 20”
Xuất xứ: China, Taiwan, USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Lõi lọc sợi quấn 10”, 20”
Xuất xứ: China, Taiwan, USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Lõi lọc than hoạt tính 10”, 20”
Xuất xứ: China, Taiwan, USA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Lõi lọc khuẩn 10”, 20”
Xuất xứ: Taiwan, KOREA
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường