Bơm hồ bơi

Bơm hồ bơi hãng Waterco - Maylaysia
Ứng dụng: Bơm nước tuần hoàn hồ bơi
Model: Supatuf 100, Supatuf 150, Supatuf 200
Hãng sản xuất: Waterco
Xuất xứ: Malaysia
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi hãng Kripsol - Tây Ban Nha
Ứng dụng: Bơm nước lọc tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Kripsol
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm lọc hồ bơi hãng Minder
Ứng dụng: Bơm nước lọc tuần hoàn hồ bơi
Hãng sản xuất: Minder
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm hồ bơi VICTORIA PLUS
Bơm lọc tuần hoàn hồ bơi chính hãng Astral
Hãng sản xuất: Astral
Xuất xứ:Tây Ban Nha
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Bơm lọc tuần hoàn hồ bơi - Emaux
Hãng sản xuất: Emaux
Xuất xứ: China
Liên hệ: 0934 002 449 - 0986 685 401
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường